LTN(LITTON)是世界著名的编码器厂商。
主要产品有:增量型编码器、绝对型编码器、 防爆型编码器等。

G 24-3-4 -5.1-5.2-6-789 -10

G 36-3-4-5.1-5.2-6-789 -10

G 58-3-4-5.1-5.2-6-789-10

G 71-3-4 -5.1-5.2-6-789 -10

G -1B-3-4-5.1-5.2-6-789-10

RE-08-1-A45 RE-10-1-C64 RE-15-1-A14 RE-15-1-K01

RE-15-1-V07 RE-15-3-D04 RE-15-4-D04 RE-21-1-A01

RE-21-1-A06 RE-21-1-A05 RE-21-3-A03 RE-27-1-V01

RE-35-3-V01 RE-43-1-V02 RE-165-1-C001

R58WVRE151B24-031-07CX R71SSRE 211A 01-023-07

R1 K32ST-LWL-A01

SM034 SM050 SM070 SM090 SM140 SD050 SD286 SC012

SC012-03-A01 SC020 SC040-02/03-M01 SC080 SC100

SH085 SR085 SS036 SC020-R

 

   

 

 

版权所有@上海航拓电器有限公司

地址:上海市赤峰路626号 电话:021-65361789 传真:021-65316534-806